<> page
<Ragnarok> album page

Folk I Gevar

Nordmännens gryende framtidsland, stiger ur gyllene skyar
Här står vi fasta mot fienders band, komna ur skogar och byar
Ja, folket som blödde, när utländska hopar
Vår torva förödde, till samling vi ropar:
Folk i gevär! Folk i gevär!

Stulen är arbetarnas människorätt, stulen är kraften och mödan
Trots att man skönaste löften gett, gråta de små efter födan!
För svältande skaror som fegt man förrådde
Mot guldmaktens snaror, tyranner som rådde:
Folk i gevär! Folk i gevär!

Ja, låt oss bliva ett folk i gevär ända tills friheten vinnes
blåklädda led nu sin trohet svär, skönare lösen ej finnes!
I takt vi marscherar mot skenet i öster
Och snart repeterar mångtusende röster:
Folk i gevär! Folk i gevär!

close window