<> page
<Forrest Gump> album page

Dezo

De�o je kanec
jak zaène, tak je to tanec
veme Marunu
a prodá jí za korunu
stokrát a znova
Maruna je tumpachová
bude na pivo
a v krèmì veselo, �ivo

U� ho rapl má, u� ho bere

De�o má pesa
tak vsadí je na gotesa
jednou zabere
a platí za lokál celej
pro�la hodina
a zase je v�ecko jinak
nalej na tatu
nezbylo u� na útratu

U� ho rapl má, u� ho bere
Smùla pitomá, ta ho �ere
U� ho rapl má, u� se pere

Proè jsi De�o táh
proè si táh ten svùj no�ík
teï má� srdce v kalhotách
Kuba v zádech tvùj no�ík
v �elezech tì povedou
bude� mít z nohou �elé
kolik let ti pøi�ijou
a s kým bude� sedìt v cele, hele

De�o je v èudu
mìl Kubu vzít jen pøes hubu
dluhy moh vracet
a dostat míò, ne� tìch dvacet
pláèe Maruna
�e píchl toho èehuna
nový �e pasák
je vìt�í, ne� De�o prasák

U� ho rapl má, u� ho bere �

Proè jsi De�o táh �

Nìkdo v tom lítá
nìkdo má køídla zlomený
nìkdo v tom lítá
Nìkdo v tom lítá
nìkdo má svý dny seètený
nìkdo v tom lítá

Proè jsi De�o táh �
close window