<> page
<Forrest Gump> album page

Bulldog

Slintaj, vyjou na Mìsíc
jsou tak o�klivý
�e je skoro nikdo nemá rád
Sípou kolem popelnic
nohy maj køivý
chrápou, �e se pøitom nedá spát

Øekni sám, komu podobný jsou
pány svý psi pøece napodobujou

Kouká�, co s tím nadìlá�
hádej, jak teï vypadá�
tvùj vztek, zuby zatíná�
má� stisk, jako bulldog

Pár klotovejch rukávù
èmuchala z beròáku
ptá� se, proè tì nikdo nemá rád
Kdo pozve tì na kávu
a pro pár drobákù
komu nedá� zase klidnì spát

Øekni sám, proè psi vzteklinu maj
pánùm svým ze rtù odezíraj

Kouká�, co s tím nadìlá�
hádej, jak teï vypadá�
tvùj vztek, zuby zatíná�
tváøí� se jako bulldog

Na vodítku, placenej státem
drobky toho, jak chutná moc
hrozí� lidem ostnatým drátem
opíjí tì tvá pravomoc
Vzteklá �ena doma tì trápí
a� jsi zralej na léèení
nabrousí� si do práce drápy
komplexy má� vyléèený

Kouká�, co s tím nadìlá�
hádej, jak teï vypadá�
tvùj vztek, zuby zatíná�
má� stisk jako on
Kouká�, co s tím nadìlá�
hádej, jak teï vypadá�
tvùj vztek, zuby zatíná�
tváøí� se jako bulldogclose window