<> page
<Freakshow> album page

HĂgmod

Music: Taketh
Lyrics: David

Jag styr över mig själv
ingen annan har makten
att styra mig

Jag är den som står högst
alla andra skall vika
Se hur jag skrider fram
se på min härlighet

Mitt högmod övervinner allt

En sinnebild av renhet
perfektion i mänsklig gestalt
detta är den bild jag skapat
våga inte se mig som jag är

Utåt är jag obefläckad
ingen kan nå mig
få mig på fall

Inåt döljer jag mina brister
Vem har rätt att döma mig?
Du är inte bättre själv

Jag är trött på lögnerna
att dölja vad jag är
finns du som ser mig
som älskar mig i min enkelhet?

Så svårt att visa vem jag är
Så lätt att vara den jag blivit
Mitt eget högmod begraver mig

close window