<Quadrivium> page
<Adversus> album page

Is


Frostvinden siv inn I marg og bein
Maanen haanar meg med sitt kalde blikk
Med ei sjel lyst I bann
Tek eg plass med drei doemde

Enn om eg har vandra pa utroedd sti
Enn om eg driv I nordavindens vold
Enn om eg har kryssa iskaldt hav
Vandrar eg framleis mot moerkets domene

close window